Prethodni brojArxiwaFejsbuk stranicaMarketingGlavna stranicaSledeći broj

=●=

Nedelja, 1. I 2012.

Logo Ein Newyddion 407

U ovom broju donosimo:

2. Kalendar za 2012. godinu

            Samo kalendar.

 

            Umesto povećanog broja strana, kao što smo radili prethodnih godina, odlučili smo da vam poklonimo kalendar. Urednik samo stambura strane, vi odštampate sve osim prve i dobijete lep kalendar.

Vaša redakcija

PAŽNjA! 

Radi lakšeg štampanja, verziju ovog primerka u dokumentu za Word možete skinuti ovde.

Sačuvajte ovaj broj! Možete od njega da napravite: molersku kapu, brodić, avion koji leti…

Urednicima ostalih časopisa: Budite fer i ostavite link za ovaj časopis kad već uzimate materijal odavde!

 Mile lajkuje disko

Novogodišnji lampioni

Friz

 

LETEĆI BUMBAR 2012

www.einnewyddion.com

Maca - Januar

Veverice - Februar

Јануар – Siječanj – Ionawr

Фебруар – Veljača – Chwefror

P

U

S

Č

P

S

N

P

U

S

Č

P

S

N

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

2

3

4

5

2

3

4

5

6

7

8

6

7

8

9

10

11

12

9

10

11

12

13

14

15

13

14

15

16

17

18

19

16

17

18

19

20

21

22

20

21

22

23

24

25

26

23

24

25

26

27

28

29

27

28

29

 

 

 

 

30

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papagaj - Mart

Maca - April

Март – Ožujak - Mawrth

Април – Travanj - Ebrill

P

U

S

Č

P

S

N

P

U

S

Č

P

S

N

 

 

 

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

1

5

6

7

8

9

10

11

2

3

4

5

6

7

8

12

13

14

15

16

17

18

9

10

11

12

13

14

15

19

20

21

22

23

24

25

16

17

18

19

20

21

22

26

27

28

29

30

31

 

23

24

25

26

27

28

29

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

LETEĆI BUMBAR 2012

www.einnewyddion.com

Bubamara - Maj

Mačići - Jun

Мај– Svibanj - Mai

Јун – Lipanj - Mehefin

P

U

S

Č

P

S

N

P

U

S

Č

P

S

N

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

1

2

3

7

8

9

10

11

12

13

4

5

6

7

8

9

10

14

15

16

17

18

19

20

11

12

13

14

15

16

17

21

22

23

24

25

26

27

18

19

20

21

22

23

24

28

29

30

31

 

 

 

25

26

27

28

29

30

 

Veverica - Jul

Medved - Avgust

Јул – Srpanj - Gorffenaf

Август – Kolovoz – Awst

P

U

S

Č

P

S

N

P

U

S

Č

P

S

N

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

2

3

4

5

2

3

4

5

6

7

8

6

7

8

9

10

11

12

9

10

11

12

13

14

15

13

14

15

16

17

18

19

16

17

18

19

20

21

22

20

21

22

23

24

25

26

23

24

25

26

27

28

29

27

28

29

30

31

 

 

30

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LETEĆI BUMBAR 2012

www.einnewyddion.com

Maca - Septembar

Papagaji - Oktobar

Септембар – Rujan - Medi

Октобар – Listopad – Hydref

P

U

S

Č

P

S

N

P

U

S

Č

P

S

N

 

 

 

 

 

1

2

1

2

3

4

5

6

7

3

4

5

6

7

8

9

8

9

10

11

12

13

14

10

11

12

13

14

15

16

15

16

17

18

19

20

21

17

18

19

20

21

22

23

22

23

24

25

26

27

28

24

25

26

27

28

29

30

29

30

31

 

 

 

 

Maca - Novembar

Veverica - Decembar

Новембар – Studeni – Tachwedd

Децембар – Prosinac - Rhagfyr

P

U

S

Č

P

S

N

P

U

S

Č

P

S

N

 

 

 

1

2

3

4

 

 

 

 

 

1

2

5

6

7

8

9

10

11

3

4

5

6

7

8

9

12

13

14

15

16

17

18

10

11

12

13

14

15

16

19

20

21

22

23

24

25

17

18

19

20

21

22

23

26

27

28

29

30

 

 

24

25

26

27

28

29

30

 

 

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

 

=●=

Prethodni brojArxiwaFejsbuk stranicaMarketingGlavna stranicaSledeći broj