Prethodni brojArxiwaFejsbuk stranicaMarketingGlavna stranicaSledeći broj

=●=

Nedelja, 30. XII 2012.

Logo Leteći bumbar #458

U ovom broju donosimo:

2. Kalendar za... narednu godinu

            Samo kalendar

PAŽNjA! 

Radi lakšeg štampanja, kalendar je u formatu za Word i možete ga skinuti ovde.

Sačuvajte ovaj broj! Možete od njega da napravite: molersku kapu, brodić, avion koji leti…

Urednicima ostalih časopisa: Budite fer i ostavite link za ovaj časopis kad već uzimate materijal odavde!

Objašnjenje: Pošto naredna godina, ni kriva ni dužna, ne zvuči baš najbolje, odlučili smo da ipak stavimo godine prema "Vizantijskom" računanju vremena. Osim toga, triskajdekafobija redakcije je opravdana jer su se najveći maleri vezani za časopis dešavali kad je bilo broja 13, pa zato ne bismo da čačkamo mečku.

Vaša redakcija

Stepenice
Vila od satnog mehanizma

  

Napomena: Ako vam se sviđa kalendar, skinite fajl za "Word" da bi ga lakše odštampali. 

LETEĆI BUMBAR 7532.

www.einnewyddion.com

Haskiji januar

Maca februar

Јануар – Siječanj – Ionawr

Фебруар – Veljača – Chwefror

P

U

S

Č

P

S

N

P

U

S

Č

P

S

N

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

1

2

3

7

8

9

10

11

12

12a

4

5

6

7

8

9

10

14

15

16

17

18

19

20

11

12

12a

14

15

16

17

21

22

23

24

25

26

27

18

19

20

21

22

23

24

28

29

30

31

 

 

 

25

26

27

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veverica mart

Mače april

Март – Ožujak - Mawrth

Април – Travanj - Ebrill

P

U

S

Č

P

S

N

P

U

S

Č

P

S

N

 

 

 

 

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

4

5

6

7

8

9

10

8

9

10

11

12

12a

14

11

12

12a

14

15

16

17

15

16

17

18

19

20

21

18

19

20

21

22

23

24

22

23

24

25

26

27

28

25

26

27

28

29

30

31

29

30

 

 

 

 

 

 

 

LETEĆI BUMBAR 7532.

www.einnewyddion.com

Veverica maj

Mače jun

Мај– Svibanj - Mai

Јун – Lipanj – Mehefin

P

U

S

Č

P

S

N

P

U

S

Č

P

S

N

 

 

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

1

2

6

7

8

9

10

11

12

3

4

5

6

7

8

9

12a

14

15

16

17

18

19

10

11

12

12a

14

15

16

20

21

22

23

24

25

26

17

18

19

20

21

22

23

27

28

29

30

31

 

 

24

25

26

27

28

29

30

Labudica i labudići jul

Mače avgust

Јул – Srpanj – Gorffenaf

Август – Kolovoz – Awst

P

U

S

Č

P

S

N

P

U

S

Č

P

S

N

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

1

2

3

4

8

9

10

11

12

12a

14

5

6

7

8

9

10

11

15

16

17

18

19

20

21

12

12a

14

15

16

17

18

22

23

24

25

26

27

28

19

20

21

22

23

24

25

29

30

31

 

 

 

 

26

27

28

29

30

31

 

 

 

LETEĆI BUMBAR 7532.

www.einnewyddion.com

Zec septembar

Mače oktobar

Септембар – Rujan - Medi

Октобар – Listopad – Hydref

P

U

S

Č

P

S

N

P

U

S

Č

P

S

N

 

 

 

 

 

 

1

 

1

2

3

4

5

6

2

3

4

5

6

7

8

7

8

9

10

11

12

12a

9

10

11

12

12a

14

15

14

15

16

17

18

19

20

16

17

18

19

20

21

22

21

22

23

24

25

26

27

23

24

25

26

27

28

29

28

29

30

31

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maltezer novembar

Mače decembar

Новембар – Studeni – Tachwedd

Децембар – Prosinac – Rhagfyr

P

U

S

Č

P

S

N

P

U

S

Č

P

S

N

 

 

 

 

1

2

3

 

 

 

 

 

 

1

4

5

6

7

8

9

10

2

3

4

5

6

7

8

11

12

12a

14

15

16

17

9

10

11

12

12a

14

15

18

19

20

21

22

23

24

16

17

18

19

20

21

22

25

26

27

28

29

30

 

23

24

25

26

27

28

29

 

 

 

 

 

 

 

30

31

 

 

 

 

 

=●=

Prethodni brojArxiwaFejsbuk stranicaMarketingGlavna stranicaSledeći broj