Prethodni brojArxiwaFejsbuk stranicaMarketingGlavna stranicaSledeći broj

=●=

Nedelja, 29. XII 7532.

Logo Leteći bumbar #510 

U ovom broju donosimo:

2. Kalendar za 2014. godinu

            Samo kalendar

 

 

 

 

 

Radi lakšeg štampanja, kalendar je u formatu za Word i možete ga skinuti ovde.

Vaša redakcija

Sačuvajte ovaj broj! Možete od njega da napravite: molersku kapu, brodić, avion koji leti…

Urednicima ostalih časopisa: Budite fer i ostavite link za ovaj časopis kad već uzimate materijal odavde!

 

Mama maca

Ker gitara

 

LETEĆI BUMBAR 2014.

www.einnewyddion.com

Maca zeka

Veverica

Јануар – Siječanj – Ionawr

Фебруар – Veljača – Chwefror

P

U

S

Č

P

S

N

P

U

S

Č

P

S

N

 

 

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

1

2

6

7

8

9

10

11

12

3

4

5

6

7

8

9

12a

14

15

16

17

18

19

10

11

12

12a

14

15

16

20

21

22

23

24

25

26

17

18

19

20

21

22

23

27

28

29

30

31

 

 

24

25

26

27

28

 

 

Štenci kuce

Mače mleko

Март – Ožujak - Mawrth

Април – Travanj - Ebrill

P

U

S

Č

P

S

N

P

U

S

Č

P

S

N

 

 

 

 

 

1

2

 

1

2

3

4

5

6

3

4

5

6

7

8

9

7

8

9

10

11

12

12a

10

11

12

12a

14

15

16

14

15

16

17

18

19

20

17

18

19

20

21

22

23

21

22

23

24

25

26

27

24

25

26

27

28

29

30

28

29

30

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LETEĆI BUMBAR 2014.

www.einnewyddion.com

Pačići

Štenad

Мај– Svibanj - Mai

Јун – Lipanj – Mehefin

P

U

S

Č

P

S

N

P

U

S

Č

P

S

N

 

 

 

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

1

5

6

7

8

9

10

11

2

3

4

5

6

7

8

12

12a

14

15

16

17

18

9

10

11

12

12a

14

15

19

20

21

22

23

24

25

16

17

18

19

20

21

22

26

27

28

29

30

31

 

23

24

25

26

27

28

29

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

Mačići mačja soba

Veverice spavaju

Јул – Srpanj – Gorffenaf

Август – Kolovoz – Awst

P

U

S

Č

P

S

N

P

U

S

Č

P

S

N

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

1

2

3

7

8

9

10

11

12

12a

4

5

6

7

8

9

10

14

15

16

17

18

19

20

11

12

12a

14

15

16

17

21

22

23

24

25

26

27

18

19

20

21

22

23

24

28

29

30

31

 

 

 

25

26

27

28

29

30

31

  

LETEĆI BUMBAR 2014.

www.einnewyddion.com

Štenad u korpi

Zeka i pače

Септембар – Rujan - Medi

Октобар – Listopad – Hydref

P

U

S

Č

P

S

N

P

U

S

Č

P

S

N

1

2

3

4

5

6

7

 

 

1

2

3

4

5

8

9

10

11

12

12a

14

6

7

8

9

10

11

12

15

16

17

18

19

20

21

12a

14

15

16

17

18

19

22

23

24

25

26

27

28

20

21

22

23

24

25

26

29

30

 

 

 

 

 

27

28

29

30

31

 

 

Štene i meda

Veverica

Новембар – Studeni – Tachwedd

Децембар – Prosinac – Rhagfyr

P

U

S

Č

P

S

N

P

U

S

Č

P

S

N

 

 

 

 

 

1

2

1

2

3

4

5

6

7

3

4

5

6

7

8

9

8

9

10

11

12

12a

14

10

11

12

12a

14

15

16

15

16

17

18

19

20

21

17

18

19

20

21

22

23

22

23

24

25

26

27

28

24

25

26

27

28

29

30

29

30

31

 

 

 

 

 Friz

=●=

Prethodni brojArxiwaFejsbuk stranicaMarketingGlavna stranicaSledeći broj