Prethodni brojArxiwaFejsbuk stranicaMarketingGlavna stranicaSledeći broj

=●=

EN644 - Nedelja, 4. VIIII 2016./7524.

Logo Leteći bumbar No.644

U ovom broju donosimo:

2. I oni su bili klinci!

            Kviz: Pogodite poznatu ličnost

2. Game friends         Engleski jezik

            Kad bi proizvođači video-igara bili kao vaši prijatelji

4. Špigl – dvojnici poznatih

            Foto-feljton: Dvojnici poznatih

4. Metodi vaspitavanja dece

            Nauka nije uvek u pravu

7. Marfijev zakon

            Kolekcija životnih pravila

7. Priče iz Lešnikgrada

            Šta veverice rade u slobodno vreme

Urednicima ostalih časopisa: Budite fer i ostavite link za ovaj časopis kad već uzimate materijal odavde!

Pažnja! Stavite miša iznad ѕlike da bi dobili prevod ili objašnjenje istih!

Škola

Svim đacima redakcija čestita prvi dan školske godine!

Prvi dan škole

KVIZ: I ONI SU BILI KLINCI!

Ovo je slika jedne poznate ličnosti. Vaš zadatak je da pogodite o kome se radi. Rešenje je na poslednjoj strani.

Zagonetna ličnost

GAME FRIENDS

            Ako bismo vodeća preduzeća koja proizvode video-igre uporedili sa karakterima prijatelja kakve svi imamo, dobili bismo sledeće rezultate:

 

● Blizzard entertainment

Internet friend

            You only know him from the internet, since he refuses to ever hang out offline.

 

● Bethesda game studios

Trip friend

            Buddy you met on a road trip – and now you seem to go on another road trip with him every year. Weeks of your life disappear before your eyes, as if you were in another world.. Always is crawling with fleas and other bugs, but usually it's not enough to affect the great time you're having.

 

● EA

Rich friend

            Comes from money, really into sports. Always pressuring you to buy stuff from some crummy store his family owns. When your other friends spend a lot of time with him, they tend to disappear. Probably gets more flack than he actually deserves, even though you're pretty sure he's a serial killer.

 

Xbox

● Nintendo

Friend from childhood

            You've known him forever. Really quirky, always trying to reinvent himself, but still fun to hang out with. You feel like he never really grew up, but that's okay, you have other friends for when you wanna do "mature" stuff.

 

● Sega

Other friend from childhood

            He moved to town a few years after Nintendo. His family has fallen on hard times lately. Tough to hang out with, since all he wants to do is remember "the good ol' days". Nowadays he just shows up at parties, stares at his cell phone, and leaves.

 

● ActiVision

Repetitive friend

            Keeps telling the same jokes and stories year after year after year. You still laugh, but each year a little less.

● Microsoft

Foreign friend

            Always asking for you to pay for stuff, and the exchange rate for his country's currency doesn't make any sense. He has a red ring on his junk that he showed you once. You two didn't speak for about 6 weeks after that.

 

● Sony

Screw-up friend

            Always has to fix something whenever you want to do anything. Hard to trust him after he let your credit card get stolen a few years ago. At least he doesn't make you pay for anything.

 

● Zynga

Copycat friend

            Clearly tells jokes and stories that some of your other friends came up with, only worth and while needling you for money. Gets really upset when you don't post about him on Facebook.

 ● Valve

Your cat

      Loyal, friendly and the internet loves him.

ŠPIGL – DVOJNICI POZNATIH

Mark Andrisen (suosnivač "Netskejpa") → Jaje

TLL 644

METODI VASPITAVANjA DECE

Slowo Jedna baka je na kasi velike samousluge na redu da plati. Iza nje u redu stoji jedna mlađa žena sa nestašnim sinom od 9 ili 10 godina. Sin stalno gura majčina kolica koja već 5-6 puta udaraju baku po nogama. Baka se okrene malom i zamoli ga da prestane da je udara. Pošto mali nastavlja da je udara, baka se okreće njegovoj majci i kaže: "Zar ne možete da kažete vašem sinu da me ne udara?" Mlada gospođa, bez uzbuđenja - hladno odgovara: "Ne! Moja metoda vaspitanja mu dozvoljava slobodu da radi šta god želi, sve dok do njegove svesti ne dođe da to što radi drugima ne valja. Naučno je dokazano da je ta metoda daleko efikasnija!"
            U redu iza dame sa detetom stoji jedan momak od nekih 20 godina, koji sve to pažljivo sluša, a u ruci drži teglu sa pekmezom od crvenih ribizli. Kad je dama završila svoje objašnjenje metode vaspitanja, on otvori poklopac od tegle i mirno istrese celu teglu pekmeza mladoj dami na glavu. Sva besna, van sebe, dama se okrene mladiću, a on hladnokrvno odgovara: "Znate, gospođo, ja sam vaspitavan slobodno. Baš na isti način kao i vaš sin. I, evo vidite rezultat!" Starica se veselo okrene blagajnici i kaže: "Molim vas, stavite ovu teglu pekmeza na moj račun!"

Hogar

OŠ Vladislav Skarić Sarajevo

Autor: Nik Titanik

Kutija za mobilne

MARFIJEV ZAKON

Muenchov zakon

            Ništa toliko ne pomaže inovaciju koliko nemogućnost provere.

 

Mayev zakon stratigrafije

            Kvalitet korelacije obrnuto je srazmeran učestalosti provere.

 

Velilindovi zakoni eksperimentisanja

1. Ako ponavljanje ogleda može dati različite rezultate, testiraj samo jednom.

2. Ako grafički prikaz eksperimenta treba da bude prava linija, pribavi podatke za samo dve tačke.

 

Thumbov prvi postulat

            Bolje je rešiti problem sa grubom aproksimacijom i saznati istinu (±10%), nego zahtevati tačno rešenje i uopšte ne saznati istinu.

LG 644

Thumbov drugi postulat

            Lako razumljiva, radno prihvatljiva neistinitost je korisnija od komplikovane i neshvatljive istine.

 

Rorkyjeva lema o zaštiti od inovacija

            Finansijeri će odbiti predlog, osim kada su rezultati poznati unapred.

Lermanov zakon tehnologije

            Svaki tehnički problem može se rešiti sa dovoljno novca i vremena.

Lermanova pouka:
            Nikad ti ne daju dovoljno novca ili vremena.

 

Jonesov prvi zakon

            Neko ko daje značajan doprinos određenom polju istraživanja, ostajući u tom polju dovoljno dugo, postaje kočnica napretka oblasti u direktnoj srazmeri sa važnošću svog originalnog doprinosa.

 

Mannov zakon (uopšten)

            Ako naučnik otkrije jednu bombastu činjenicu, ona postaje centralna u njegovoj teoriji.

Pouka:
            Njegova teorija će, s druge strane, postati centralna za svu naučnu misao.

 

Pravilo lenjira

            Nema takve stvari kao što je prava linija.

 

Grelbov zakon grešaka

            U svakom nizu izračunavanja, greške imaju tendenciju pojave na suprotnom kraju od onog gde počinješ proveru.

 

Robertsov aksiom

            Postoje jedino greške.

Bermanova posledica Robertsovog aksioma:
            Dok jedan ne pogreši, drugom ne svane.

 

Peti zakon nepouzdanosti

            Grešiti je ljudski, ali da se stvarno zabrlja potreban je kompjuter.

 

Greerov treći zakon

            Kompjuterski program radi ono što mu kažeš, a ne ono što želiš da radi.

 

Leo Beiserov prvi kompjuterski aksiom 

Mogul

            Kad nešto smestiš u memoriju, zapamti gde si to smestio.

Steinbachovo uputstvo za programiranje

            Nikad ne testiraj kompjuter na grešku, ako ne znaš kako da se iz nje izvučeš.

● HIJERARHOLOGIJA

Hellerov zakon

            Prvi mit o upravi je da ona postoji.

Johnsonova pouka:
           
Niko stvarno ne zna šta se dešava bilo gde u organizaciji.

 

Peterovo načelo

            U hijerarhiji svaki činovnik teži da napreduje do nivoa svoje nesposobnosti.

Pouka:

1. Vremenom, svako radno mesto zauzme činovnik nesposoban za izvršavanje odgovarajućih dužnosti.

2. Posao obavljaju oni činovnici koji još nisu dostigli nivo svoje nesposobnosti.

            ● ● ●

Rešenje kviza sa treće strane: Čester Benington (Chester Bennington; 1976)

Friz

=●=

Prethodni brojArxiwaFejsbuk stranicaMarketingGlavna stranicaSledeći broj