Prethodni brojArxiwaFejsbuk stranicaMarketingGlavna stranicaSledeći broj

=●=

EN608 - Nedelja, 27. XII 2015./7534.

Logo Leteći bumbar #608

U ovom broju donosimo:

2. Kalendar

            Kalendar za ovu godinu

Urednicima ostalih časopisa: Budite fer i ostavite link za ovaj časopis kad već uzimate materijal odavde!

Pažnja! Stavite miša iznad ѕlike da bi dobili prevod ili objašnjenje istih!

SVIM ČITAOCIMA RIMOKATOLIČKE VEROISPOVESTI ČESTITAMO BOŽIĆ!

(sa kašnjenjem od jednog dana, doduše)

Jaguar sa 12 cilindara

 

            Kao i proteklih godina, u ovom broju vam poklanjamo ovaj dole kalendar. Ako vam se sviđa i želite da ga odštampate, ovde možete skinuti Wordov fajl.

 

LETEĆI BUMBAR 2016.

www.einnewyddion.com

Kalendar Januar Siječanj

Kalendar Februar Veljača

Јануар – Siječanj – Январь

Фебруар – Veljača – Февраль

P

U

S

Č

P

S

N

P

U

S

Č

P

S

N

 

 

 

 

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

4

5

6

7

8

9

10

8

9

10

11

12

12a

14

11

12

12a

14

15

16

17

15

16

17

18

19

20

21

18

19

20

21

22

23

24

22

23

24

25

26

27

28

25

26

27

28

29

30

31

29

 

 

 

 

 

 

Kalendar Mart Ožujak

Kalendar April Travanj

Март – Ožujak - Март

Април – Travanj - Апрель

P

U

S

Č

P

S

N

P

U

S

Č

P

S

N

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

1

2

3

7

8

9

10

11

12

12a

4

5

6

7

8

9

10

14

15

16

17

18

19

20

11

12

12a

14

15

16

17

21

22

23

24

25

26

27

18

19

20

21

22

23

24

28

29

30

31

 

 

 

25

26

27

28

29

30

 

   

LETEĆI BUMBAR 2016.

www.einnewyddion.com

Kalendar Maj Svibanj

Kalendar Jun Lipanj

Мај– Svibanj – Май

Јун – Lipanj – Июнь

P

U

S

Č

P

S

N

P

U

S

Č

P

S

N

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

2

3

4

5

2

3

4

5

6

7

8

6

7

8

9

10

11

12

9

10

11

12

12a

14

15

12a

14

15

16

17

18

19

16

17

18

19

20

21

22

20

21

22

23

24

25

26

23

24

25

26

27

28

29

27

28

29

30

 

 

 

30

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalendar Jul Srpanj

Kalendar Avgust Kolovoz

Јул – Srpanj – Июль

Август – Kolovoz – Август

P

U

S

Č

P

S

N

P

U

S

Č

P

S

N

 

 

 

 

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

4

5

6

7

8

9

10

8

9

10

11

12

12a

14

11

12

12a

14

15

16

17

15

16

17

18

19

20

21

18

19

20

21

22

23

24

22

23

24

25

26

27

28

25

26

27

28

29

30

31

29

30

31

 

 

 

 

 

LETEĆI BUMBAR 2016.

www.einnewyddion.com

Kalendar Septembar Rujan

Kalendar Oktobar Listopad

Септембар – Rujan - Сентябрь

Октобар – Listopad – Октябрь

P

U

S

Č

P

S

N

P

U

S

Č

P

S

N

 

 

 

1

2

3

4

 

 

 

 

 

1

2

5

6

7

8

9

10

11

3

4

5

6

7

8

9

12

12a

14

15

16

17

18

10

11

12

12a

14

15

16

19

20

21

22

23

24

25

17

18

19

20

21

22

23

26

27

28

29

30

31

 

24

25

26

27

28

29

30

 

 

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

 

Kalendar Novembar Studeni

Kalendar Decembar Prosinac

Новембар – Studeni – Ноябрь

Децембар – Prosinac – Декабрь

P

U

S

Č

P

S

N

P

U

S

Č

P

S

N

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

1

2

3

4

7

8

9

10

11

12

12a

5

6

7

8

9

10

11

14

15

16

17

18

19

20

12

12a

14

15

16

17

18

21

22

23

24

25

26

27

19

20

21

22

23

24

25

28

29

30

 

 

 

 

26

27

28

29

30

31

 

Friz

=●=

Prethodni brojArxiwaFejsbuk stranicaMarketingGlavna stranicaSledeći broj